Om

Skolewebinar.no er et samarbeidsprosjekt mellom opplæringsavdelingen i Hordaland Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune. Vi tilbyr gratis online kursopplæring for lærere på alle videregående skoler i Rogaland og Hordaland. Kursholderne er i hovedsak lærere med solid kompetanse innenfor bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Prosjektansvarlig HFK: Kjetil Brathetland – rådgiver, kjetil.brathetland@hfk.no

Prosjektansvarlig RFK: Torill Thune – rådgiver. torill.evy.thune@rogfk.no