Webseminarer april 2016

20. April  kl. 09.00 – Geogebra – Tove Anette Holter – Osterøy vgs- ePedagog HFK  Opptak 2015

Tove anette H

I dette webinaret får vi en presentasjon av Geogebra som verktøy i matematikk. Digitale verktøy blir stadig en viktigere del av undervisningen. Dette kurset er også spesielt satt opp med tanke på digitalisering av eksamen i matte.

Målgruppe: Realfagslærere

 

 

 

Fredag 22.april kl.1300- Dannelse og etikk knyttet til bruk av sosiale medier  – Johan Inge Weltzien- Sandens vgs  Opptak

JohaningeweltzienWebinaret tar utgangspunkt i en masteroppgave – Forsvarlig bruk av sosiale medier laget av Tor Eide og Johan Weltzien.  Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier er en viktig del av elevenes hverdag, og bruken av disse fører med seg både positive og negative hendelser, både i skolehverdagen og privat. Ofte opplever læreren at hendelser som skjer i fritida også blir en del av skolehverdagen.
Læreren vil ofte komme opp i etiske dilemmaer knyttet til elevenes bruk at sosiale medier, og mange forskere (og lærere) rapporterer om uvettig bruk av sosiale medier blant unge. Masteroppgaven ser på hvordan lærerne takler ulike scenarier knyttet til uheldig bruk av sosiale medier, både i skolesammenheng og i den private sfære ut fra en profesjonsanalyse.
I Rammeverket for grunnleggende ferdigheter (2012) under digitale ferdigheter er det beskrevet at elevene skal kunne: Bruke Internett og sosiale medier forsvarlig og ha evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal. I foredraget vil jeg prøve å gi noen råd og vink om hvordan læreren skal møte kravene knyttet til digitale ferdigheter i sosiale medier som er beskrevet i Rammeverket. I løpet av vinteren skal IKT-plan for videregående skole (i regi av Senter for IKT i utdanningen). Denne planen gir læreren undervisningsopplegg som ivaretar de grunnleggende ferdighetene knyttet til digital kompetanse. Jeg vil gå igjennom strukturen i denne nettressursen så sant den foreligger til angitt utgivelse.

28. April kl. 12.00 – Skylagring – Geir Sigurd Handegård og Christian Johnsen  Opptak

I dette webinaret går vi gjennom de grunnleggende funksjonene til de vanligste skylagringstjenestene, hva er forskjellen, hva kan de brukes til, og hvilken er best?

 

Målgruppe: Alle

Tidsfrist for påmelding er senest dagen før webinaret starter.

____________________________________________________________________________________________________________________

Webseminarer mai